Rezultate Concursul Naţional “Memoria Holocaustului” – 26 mai 2017

Rezultate Concursul Naţional “Memoria Holocaustului” – 26 mai 2017

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ziua Eroilor – 25 mai 2017

Ziua Eroilor este o sărbătoare națională din România pentru comemorarea bărbaților și femeilor care au murit în timp ce serveau în forțele armate. În România prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului, iar România a devenit prima țară care îi comemorează în aceeași zi pe eroii străini și pe cei români.

Mausoleul Eroilor de la Marasesti

Această dată a fost stabilită ca urmare a Tratatul de la Versailles unde țările beligerante s-au obligat prin semnarea tratatului la întreținerea mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile statelor respective, precum și a monumentelor comemorative de război dedicate acestora.

În timpul comunismului prin Decretul nr. 71/1948 data a fost schimbată la 9 mai, dar după 1989 s-a revenit la data inițială. În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor împreună cu alte instituții abilitate, elaborează programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sărbătoare națională.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate Concursul Judeţean “PRO ISTORIA” – 19 mai 2015, Colegiul Ştefan Odobleja, Craiova

Rezultate Concursul Judeţean “PRO ISTORIA” – 19 mai 2015, Colegiul Ştefan Odobleja, Craiova.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

9 Mai 1877 – 9 Mai 2017 – 140 de ani de la proclamarea Independenţei de Stat a României

9 Mai 1877 – 9 Mai 2017

140 de ani de la proclamarea Independenţei de Stat a României

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate Concursul interjudeţean de Istorie “Clio Întreabă”, ediţia a IV a, 04.05.2017

Rezultate Concursul interjudeţean de Istorie “Clio Întreabă”, ediţia a IV a, 04.05.2017

Rezultate clasele V-VI

Subiecte Clio 2017 clasa a VII-a
Subiecte Clio 2017 Clasa a VIII-a

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Concurs judeţean de Istorie “Pro Istoria” – 19 mai 2017

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în colaborare cu Colegiul “Ştefan Odobleja”, Craiova, anunţă organizarea primei ediţii a Concursului  judeţean  de  Istorie “Pro Istoria” în data de 19 Mai 2017, orele 14:00. Concursul este inclus în Calendarul Activităților Educative Judeţene  2017.

Fişa de înscriere, regulamentul şi programa concursului se află pe website-ul http://www.istoriedj.info/concursuri/

Unităţile de învăţământ care doresc să participe sunt rugate să completeze fişa de înscriere a elevilor până la data de 15 mai 2017.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Paşte Fericit 2017 !!!

Lumina Sfântă a Învierii să vă aducă linişte sufletească, multă sănătate şi succes. Sărbători Pascale Fericite ! 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Concursul interjudeţean de Istorie “Clio Întreabă” – 4 mai 2017

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în colaborare cu Şcoala Gimnazială “NicolaeRomanescu”, Craiova, anunţă organizarea celei de-a IV a  ediţii a Concursului interjudeţean de Istorie “Clio Întreabă” în data de 4 Mai 2017, orele 13:00. Concursul este inclus în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2017.

Unităţile de învăţământ care doresc să participe sunt rugate să completeze acordul de parteneriat şi fişa de înscriere aflate pe website-ul http://www.istoriedj.info/concursuri/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Seminarul naţional cu tema „România în anul 1917″ – Bacău

Vă informăm că instituţia Casa Corpului Didactic, Bacău, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 26-28 mai 2017, seminarul naţional cu tema „România în anul 1917″, care se adresează profesorilor din unităţile de învăţământ din România. La seminar vor participa, ca invitaţi, cadre didactice din învăţământul universitar şi cercetători, specialişti pe problematica enunţată.
Proiectul are drept scop comemorarea a 100 de ani de la prima conflagraţie mondială, prin marcarea unei secvenţe de acum 100 de ani: România în 1917.
La seminar, organizat pe trei secţii ( didactică, istorie generală, istorie locală), vor participa 55 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar selectate din toate judeţele ţării şi din municipiul Bucureşti de către o comisie de experţi ai organizatorilor. Pentru a participa la acest seminar profesorii de istorie se vor înscrie printr-o fişă postată pe site-ul CCD Bacău, la adresa www.ccdbacau.ro. în cererea de înscriere solicitanţii vor preciza tema comunicări pe care o vor prezenta la acest seminar şi secţia la care doresc să participe. Prezentarea nu trebuie să depăşească 10 minute, iar pentru susţinerea acesteia pot fi utilizate şi mijloace audio-video.
Cheltuielilor pentru cadrele didactice universitare şi cercetători sunt acoperite de organizatori. Pentru profesorii din învăţământul preuniversitar cheltuielile de transport sunt suportate de participaţi, conform legislaţiei în vigoare (HG.nr.536 din 27 iulie 2016, art.4 punctul b subpunctul i), iar cele de cazare şi diurnă de către inspectoratele şcolare judeţene/a municipiului Bucureşti.
Participanţii vor primi diplome de participare, vizate de C.C.D. Bacău şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Data limită de înscriere este 5 mai 2017, ora 14, 00

Mai multe informaţii se află postate pe situl CCD Bacău, www.ccdbacau.ro

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Concursul Național „Călători prin istorie” – 2017

Foarte Important !!!

Ca urmare a numărului foarte mic de participanţi anul acesta nu vom organiza această competiţie!

Vă comunicăm că în data de 27.04.2017, ora 09.00, la Colegiul Național „Carol I”, Craiova, se va desfăşura etapa judeţeană a Concursului Național „Călători prin istorie”, care se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar.

Înscrierea elevilor se va realiza până Marţi, 11.04.2017 la adresa de e-mail: istoriedj@gmail.com

Participanţii vor avea asupra lor actul de identitate și carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs. Prezenţa elevilor este necesară cu o jumătate de oră înaintea începerii concursului.

Precizăm că, prezentul concurs şcolar este organizat în conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 3035 din 10.01.2012 şi a regulamentului Concursului Naţional „Călători prin istorie”, aflat pe website-ul  http://www.istoriedj.info/regulamente/.

Posted in Uncategorized | Leave a comment