Rezultate Concursul Naţional “Memoria Holocaustului” – 26 mai 2017

Rezultate Concursul Naţional “Memoria Holocaustului” – 26 mai 2017

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ziua Eroilor – 25 mai 2017

Ziua Eroilor este o sărbătoare națională din România pentru comemorarea bărbaților și femeilor care au murit în timp ce serveau în forțele armate. În România prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălțării Domnului, iar România a devenit prima țară care îi comemorează în aceeași zi pe eroii străini și pe cei români.

Mausoleul Eroilor de la Marasesti

Această dată a fost stabilită ca urmare a Tratatul de la Versailles unde țările beligerante s-au obligat prin semnarea tratatului la întreținerea mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile statelor respective, precum și a monumentelor comemorative de război dedicate acestora.

În timpul comunismului prin Decretul nr. 71/1948 data a fost schimbată la 9 mai, dar după 1989 s-a revenit la data inițială. În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor împreună cu alte instituții abilitate, elaborează programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor, care este, potrivit legii, sărbătoare națională.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate Concursul Judeţean “PRO ISTORIA” – 19 mai 2015, Colegiul Ştefan Odobleja, Craiova

Rezultate Concursul Judeţean “PRO ISTORIA” – 19 mai 2015, Colegiul Ştefan Odobleja, Craiova.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

9 Mai 1877 – 9 Mai 2017 – 140 de ani de la proclamarea Independenţei de Stat a României

9 Mai 1877 – 9 Mai 2017

140 de ani de la proclamarea Independenţei de Stat a României

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate Concursul interjudeţean de Istorie “Clio Întreabă”, ediţia a IV a, 04.05.2017

Rezultate Concursul interjudeţean de Istorie “Clio Întreabă”, ediţia a IV a, 04.05.2017

Rezultate clasele V-VI

Subiecte Clio 2017 clasa a VII-a
Subiecte Clio 2017 Clasa a VIII-a

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Concurs judeţean de Istorie “Pro Istoria” – 19 mai 2017

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în colaborare cu Colegiul “Ştefan Odobleja”, Craiova, anunţă organizarea primei ediţii a Concursului  judeţean  de  Istorie “Pro Istoria” în data de 19 Mai 2017, orele 14:00. Concursul este inclus în Calendarul Activităților Educative Judeţene  2017.

Fişa de înscriere, regulamentul şi programa concursului se află pe website-ul http://www.istoriedj.info/concursuri/

Unităţile de învăţământ care doresc să participe sunt rugate să completeze fişa de înscriere a elevilor până la data de 15 mai 2017.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Paşte Fericit 2017 !!!

Lumina Sfântă a Învierii să vă aducă linişte sufletească, multă sănătate şi succes. Sărbători Pascale Fericite ! 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Concursul interjudeţean de Istorie “Clio Întreabă” – 4 mai 2017

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj în colaborare cu Şcoala Gimnazială “NicolaeRomanescu”, Craiova, anunţă organizarea celei de-a IV a  ediţii a Concursului interjudeţean de Istorie “Clio Întreabă” în data de 4 Mai 2017, orele 13:00. Concursul este inclus în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2017.

Unităţile de învăţământ care doresc să participe sunt rugate să completeze acordul de parteneriat şi fişa de înscriere aflate pe website-ul http://www.istoriedj.info/concursuri/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Seminarul naţional cu tema „România în anul 1917″ – Bacău

Vă informăm că instituţia Casa Corpului Didactic, Bacău, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 26-28 mai 2017, seminarul naţional cu tema „România în anul 1917″, care se adresează profesorilor din unităţile de învăţământ din România. La seminar vor participa, ca invitaţi, cadre didactice din învăţământul universitar şi cercetători, specialişti pe problematica enunţată.
Proiectul are drept scop comemorarea a 100 de ani de la prima conflagraţie mondială, prin marcarea unei secvenţe de acum 100 de ani: România în 1917.
La seminar, organizat pe trei secţii ( didactică, istorie generală, istorie locală), vor participa 55 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar selectate din toate judeţele ţării şi din municipiul Bucureşti de către o comisie de experţi ai organizatorilor. Pentru a participa la acest seminar profesorii de istorie se vor înscrie printr-o fişă postată pe site-ul CCD Bacău, la adresa www.ccdbacau.ro. în cererea de înscriere solicitanţii vor preciza tema comunicări pe care o vor prezenta la acest seminar şi secţia la care doresc să participe. Prezentarea nu trebuie să depăşească 10 minute, iar pentru susţinerea acesteia pot fi utilizate şi mijloace audio-video.
Cheltuielilor pentru cadrele didactice universitare şi cercetători sunt acoperite de organizatori. Pentru profesorii din învăţământul preuniversitar cheltuielile de transport sunt suportate de participaţi, conform legislaţiei în vigoare (HG.nr.536 din 27 iulie 2016, art.4 punctul b subpunctul i), iar cele de cazare şi diurnă de către inspectoratele şcolare judeţene/a municipiului Bucureşti.
Participanţii vor primi diplome de participare, vizate de C.C.D. Bacău şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Data limită de înscriere este 5 mai 2017, ora 14, 00

Mai multe informaţii se află postate pe situl CCD Bacău, www.ccdbacau.ro

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Concursul Național „Călători prin istorie” – 2017

Foarte Important !!!

Ca urmare a numărului foarte mic de participanţi anul acesta nu vom organiza această competiţie!

Vă comunicăm că în data de 27.04.2017, ora 09.00, la Colegiul Național „Carol I”, Craiova, se va desfăşura etapa judeţeană a Concursului Național „Călători prin istorie”, care se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar.

Înscrierea elevilor se va realiza până Marţi, 11.04.2017 la adresa de e-mail: istoriedj@gmail.com

Participanţii vor avea asupra lor actul de identitate și carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs. Prezenţa elevilor este necesară cu o jumătate de oră înaintea începerii concursului.

Precizăm că, prezentul concurs şcolar este organizat în conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 3035 din 10.01.2012 şi a regulamentului Concursului Naţional „Călători prin istorie”, aflat pe website-ul  http://www.istoriedj.info/regulamente/.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate finale Olimpiada de Istorie – 2017, proba de baraj, clasa a XI a, Dolj

Rezultate finale Olimpiada de Istorie – 2017, proba de baraj, clasa a XI a, Dolj

Rezultate finale Olimpiada de Istorie – 2017, clasa a XI a, Dolj

Subiecte si barem

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Curs de formare a profesorilor pe tema predării Holocaustului şi drepturile omului in S.U.A

 
Vă informăm că Departamentul de Stat al SUA în colaborare cu Association of Holocaust Organizations (A.H.O.), New York şi cu U.S. Holocaust Memorial Museum din Washington D.C. organizează în această vară, la o dată ce se va anunţa ulterior, un curs de formare a profesorilor pe tema predării Holocaustului şi drepturile omului, pentru trei profesori, pe durata unei săptămâni, în Statele Unite.
 
Candidaţii pot fi profesori de gimnaziu şi/ sau de liceu care predau istoria sau ştiinţele sociale, care vorbesc fluent engleza şi care vor fi nominalizaţi de Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma selecţiei dosarelor de candidatură.
 
Pentru a participa la acest seminar cei interesaţi trebuie să înainteze către Ambasada SUA, în atenţia doamnei Cornelia Vlaicu, email VlaicuC@state.gov şi a domnului inspector general, Doru Dumitrescu, email d.dumitrescu2010@gmail.com , până la data de 22 martie 2017, ora 16.30, următoarele documente: Curriculum Vitae, în limba engleză, o scrisoare de intenţie tot în limba engleză şi să completeze formularul ataşat. După analiza acestor documente va avea loc un interviu telefonic cu un reprezentant al Ambasadei SUA din România.
 
Costurile pentru cei trei profesori români care vor participa al acest seminar vor fi acoperite de organizatori.
 
Pentru alte informaţii, candidaţii se pot adresa doamnei Cornelia Vlaicu, email: VlaicuC@state.gov sau la telefon 0722.351.275.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Concursul Judeţean “Pro Istoria” – 19 mai 2017, Craiova

Concursul Judeţean “Pro Istoria” – 19 mai 2017, Craiova

Regulament concurs

Programa concurs

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate Finale – Olimpiada de Istorie, 2017, etapa judeţeană, Dolj

Rezultate Contestaţii

IERARHIE FINALA

Pentru clasa a XI a proba de baraj se va desfăşura conform regulamentului Olimpiadei de Istorie la data de 27 martie 2017, orele 10:00 la Liceul de Arte Marin Sorescu, Craiova.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate înainte de contestaţii – Olimpiada de Istorie, 2017, etapa judeţeană, Dolj

Rezultate înainte de contestaţii – Olimpiada de Istorie, 2017, etapa judeţeană, Dolj.

Subiecte si bareme

Eventualele contestaţii se pot depune duminică, 19.03.2017, între orele 10:00-12:00 la secretariatul Liceului de Arte Marin Sorescu, Craiova.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor lansează cea de-a V-a ediţie a concursului Eroul meu de ieri şi de azi!

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor lansează cea de-a V-a ediţie a concursului Eroul meu de ieri şi de azi!

Detalii

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate Sesiunea de referate şi comunicări istorie pentru elevii din învăţământul liceal – 2017, etapa judeţeană

Referate istorie rezultate

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Concurs Naţional la istorie “Călători prin istorie” 2017

Din acest an avem un nou concurs naţional la istorie intitulat “Călători prin istorie”.

Concursul naţional “Călători prin istorie” a fost aprobat în Calendarul concursurilor naţionale fără finanţare 2017″ Nr.26401/16.02.2017
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate Concursul Naţional “Cultură şi Civilizaţie în România” – 2017, Judeţul Dolj

Rezultate Concursul Naţional “Cultură şi Civilizaţie în România” – 2017, Judeţul Dolj.

Locul I – Colegiul Naţional “Elena Cuza”, Craiova, 98.25 pt.

Locul II – Colegiul Naţional “Carol I”, Craiova, 94.50 pt.

Locul III – Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu”, Craiova, 94.25 pt.

Menţiune – Liceul “Charles Laugier”, Craiova, 87.75 pt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Consultare – proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII

În perioada 27 ianuarie-13 februarie 2017 Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației lansează în consultare proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII. Procesul de consultare se adresează cadrelor didactice, inspectorilor școlari si altor categorii de specialiști care ar putea oferi un feedback relevant cu privire la proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII. Accesați site-ul:
http://www.ise.ro/proiectele- de-programe-scolare-pentru- gimnaziu-in-consultarea- specialistilor-si-a- practicienilor

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate Concursul Naţional Istorie şi Societate în dimensiune virtuală, etapa judeţeană, Dolj, 27.01.2017

Rezultate Concursul Naţional Istorie şi Societate în dimensiune virtuală, etapa judeţeană, Dolj, 27.01.2017

Secţiunea Istorie:

Locul I – Niţă Eduard, C.N. Carol I, Craiova, 100 p.

Locul II – Ionescu George Valentin, C.N. Militar Tudor Vladimirescu, Craiova, 98 p.

Vlăduţu Bogdan, C.N.P. Ştefan Velovan, Craiova, 98 p.

Locul III – Mateiaş Ionuţ Alexandru, C.N. Elena Cuza, 95 p.

Bouleanu Daniel, C.N.P. Ştefan Velovan, Craiova, 95 p.

Menţiuni: 

Răţoiu Cristina, C.N. Elena Cuza, 93 p.

Vaghy Anett, C.N. Militar Tudor Vladimirescu, Craiova, 93 p.

Secţiunea socio-umane:

Locul I – Cismaru Marius Adrian, Colegiul Ştefan Odobleja, Craiova, 98 p.

Locul II – Mijea Mădălina, C.N. Fraţii Buzeşti, Craiova, 95 p.

Locul III – Barbu Cornel, C.N.Militar Tudor Vladimirescu, Craiova, 93 p.

Menţiuni: 

Lupu Valentina, C. N. Militar Tudor Vladimirescu, Craiova, 90 p.

Leţchi Ramona, , C. N. Militar Tudor Vladimirescu, Craiova, 88 p.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

24 Ianuarie 1859 – 24 Ianuarie 2017 – 158 de ani de la constituirea statului naţional român modern

24 Ianuarie 1859 – 24 Ianuarie 2017

158 de ani de la constituirea statului naţional român modern.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Anunţ important !!!

Având în vedere condițiile meteorologice cu temperaturi cuprinse intre -13 și -25 de grade, conform deciziei CA al ISJ, luni și marti, 9 respectiv 10 ianuarie 2017 se suspenda cursurile în învățământul preuniversitar la nivelul județului Dolj. Decizia a fost luata în urma consultarii cu ISU Dolj, Prefectura Dolj, Primăria Municipiului Craiova, cu reprezentantii celor doua sindicate și informarea Ministerului Educatiei. Orele se vor recupera pana la sfârșitul anului școlar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Simulare Istorie Bacaluareat 2017 !!!

OMENCS_3004_simulari_EN_BAC_2017

Posted in Uncategorized | Leave a comment

La Mulţi Ani 2017 !!!

“E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani!

an-nou-2017

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Crăciun Fericit 2016 !!!

Crăciun Fericit 2016 !!!craciun-fericit-2

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

22 Decembrie 1989 – 22 Decembrie 2016 – 27 de ani de la Revoluţia Română

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1 Decembrie 1918 – 1 Decembrie 2016 – 98 de ani de la constituirea României Mari.

1 Decembrie 1918 – 1 Decembrie 2016 – 98 de ani de  la constituirea României Mari.

la-multi-ani-romania

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Simpozionul Naţional „Marea Unire de la 1918” şi Concursul Interjudeţean „Nihil Sine Deo”

SIMPOZIONUL NAŢIONAL „MAREA UNIRE DE LA 1918”
ŞI CONCURSUL  INTERJUDEŢEAN „NIHIL SINE DEO”
 
TEMĂ SIMPOZIONULUI: „ROMÂNIA – SUPRAPUNEREA GRANIŢELOR ETNICE CU GRANIŢELE POLITICE”.
Data desfăşurării simpozionului: LUNI – 5 Decembrie 2016, începând cu orele 14.00, la LICEUL TEORETIC ”TUDOR ARGHEZI”, Craiova.
Trimiterea lucrărilor se va face în format electronic prin e-mail la adresele: 
 
Data limită de trimitere a lucrărilor: vineri, 2 decembrie 2016.
 *************************************************************************************
Concursul „NIHIL SINE DEO”
 
Regulament de participare
 
 
Înscrierea participanţilor se va face in intervalul 01.11.2016-02.12. 2016 (data poștei):
 
Concursul se va desfasura pe 2 secţiuni:
1.      “CALEA REGALĂ”
Realizarea unor ilustraţii pe tema concursului prin aplicarea unor tehnici specifice artelor plastice în realizarea unor compoziţii (dimensiunea A3 sau A4) – elevii claselor P – IV.
Elaborarea unui afiş, poster, lucrare plastică sau machetă (dimensiunea A3 sau A4); Pot fi folosite decupaje de presă, materiale printate, copii xerox, acuarele etc. – elevii claselor V – VIII.
Fotografie/colaj fotografie A4 – elevii claselor VII-XII.
Tema lucrărilor va fi centrată pe Istoria Monarhiei din România/Marea Unire de la 1918.
 
2.      “POVEȘTILE REGELUI”
Eseuri (maximum 2 pagini) – elevii claselor IX-XII
Prezentari multimedia  (maximum 20 slide-uri) – elevii claselor VII-XII
Tema lucrărilor va fi centrată pe Istoria Monarhiei din România/Marea Unire de la 1918.  
 
Fiecare profesor coordonator va trimite maximum 3 lucrări pentru fiecare secţiune.
Lucrările se vor trimite  până pe 02.12. 2016 (data poştei).
Posted in Uncategorized | Leave a comment

11 Noiembrie 1918 – 11 Noiembrie 2016. 98 de ani de încheierea Primului Război Mondial

Eerste Wereldoorlog. Generaals Foch en Weygand voor het treinstel in Rehtondes, nabij Compiegne, tussen de wapenstilstandsonderhandelingen van november 1918 door.

Fotografie realizată la semnarea armistiţiului, în faţa vagonului de tren al mareşalului Foch, în pădurea Compiègne. Mareşalul este al doilea din dreapta.

Tratatul de armistițiu a avut loc la 11 noiembrie 1918 între Imperiul German și puterile Antantei și a pus capăt Primului Război Mondial pe frontul de vest.

Tratatul a fost semnat într-un vagon de tren în pădurea Compiègne (a intrat în vigoare la ora 11:00). Principalii semnatari au fost mareșalul Ferdinand Foch, comandantul forțelor Antantei, și Matthias Erzberger din partea Germaniei.

Prin armistițiul de la Compiègne de pe data de 11 noiembrie 1918 i-a sfârșit Primul Război Mondial, soldat cu peste 20 de milioane de morți(atât civili cât și militari), 20 de milioane de răniți și peste 10 milioane de persoane dispărute.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Consfătuirea Profesorilor de Istorie din Judeţul Dolj -12 septembrie 2016

Consfătuirea Profesorilor de Istorie din Judeţul Dolj va avea loc, Luni, 12 septembrie 2016, orele 14:00, la Liceul de Arte Marin Sorescu, Craiova.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

29 Iulie – Ziua Imnului Naţional – “Deşteaptă-te, române!”

29 iulie, Ziua Imnului Naţional – “Deşteaptă-te, române!”, sărbătorită, anual, începând din 1998, ca urmare a unei hotărâri a Senatului României, din 18 mai 1998.

Ziua Imnului Naţional – “Deşteaptă-te, române!”

Pe 29 iulie 1848, “Deşteaptă-te, române!” a fost cântat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumătate de secol, “Deşteaptă-te, române!” a fost ales, imediat după Revoluţia din Decembrie 1989, imnul naţional al României, fiind consacrat prin Constituţia din 1991.

Ziua de 29 iulie a fost desemnată, în 1998, Ziua Imnului Naţional al României – “Deşteaptă-te, române !”, simbol al unităţii Revoluţiei Române de la 1848.

În varianta prescurtată imnul este intitulat Deşteaptă-te române şi conţine 4 strofe, selectate din cele 11 strofe ale poeziei Un răsunet.

Versurile imnului naţional actual al României aparţin lui Andrei Mureşanu (1816-1863), poet romantic, jurnalist, traducator, un adevarat tribun al al epocii Revoluţiei de la 1848. Muzica a fost compusa de Anton Pann (1796-1854), cunoscut poet şi culegator de folclor.
Poemul “Un răsunet” al lui Andrei Muresanu, scris în vremea Revoluţiei de la 1848, a fost pus pe note în câteva zile de Anton Pann şi cântat pentru prima dată pe 29 iunie 1848 la Râmnicul Vâlcea.

Ideea unui imn naţional s-a născut încă din 1840 în Principatele Române, când era cântat mai ales la festivităţile oficiale unde apărea domnitorul ţării. În anul 1881 cu prilejul încoronării regelui Carol I, poetul Vasile Alecsandri a scris textul „Imnului regal român”. Imnul s-a cântat în mod oficial pentru prima dată în România în anul 1884, la încoronarea regelui Carol I.

Imnul regal a fost înlocuit în 1948 de “Zdrobite cătuşe”, apoi de ,,Te slăvim, Românie !” şi de imnul comunist “Trei culori”. Acestuia i-a luat locul după Revoluţie “Deşteaptă-te, române !”. Versurile şi aranjamentul îi aparţin lui Andrei Mureşanu, iar Anton Pann este creditat ca autor al muzicii imnului. Cu toate acestea, Gheorghe Ucenescu, un dascăl la primul gimnaziu românesc braşovean susţinea că el este autorul muzicii.

Imnul de stat al României este alcătuit din unsprezece strofe. La ocazii festive se interpretează strofele 1, 2, 4 şi 11.

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi!
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi!

O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrimi în ochi pe orişicare,
În astfel de pericol s-ar face vânzători!

De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inimă duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc!

N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!

N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm ;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm!

Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri!

Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

26 Iunie – Ziua Drapelului Național

26 Iunie – Ziua Drapelului Național

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Apel selecţie cadre didactice pentru Comisia Naţională de Specialitate Istorie

Apel selecţie cadre didactice pentru Comisia Naţională de Specialitate Istorie

Documente

Anexa 1 la apel_Lista CNS_10 iunie 2016

Anexa 2 la apel_Criterii de evaluare a aplicatiilor_10 iunie

Anexa 1 la apel_Lista CNS_10 iunie 2016 Apel_selectie membri CNS_13 iunie 2016_final_JB_pentru site

Fisa solicitare date

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice la istorie – 2016, judeţul Dolj

Secţiunea Istoria Românilor:

Locul I – Bădoi Mircea, C.N. Fraţii Buzeşti, Craiova, Sacrificiul uitat – 100 de ani, şarja de la Robăneşti, 95 puncte;

Locul II – Zurkic Marijana, C.N.P. Ştefan Velovan, Craiova, Monumente dedicate eroilor doljeni din Primul Război Mondial, 92 puncte;

Locul III – Băluţă Bianca, C.N. Elena Cuza, Craiova, Şarja de la Robăneşti, 83 puncte,

Coadă Silvia Alexandra, Liceul Traian Vuia, Craiova, Principele Carol – problema românească în contex european, 83 puncte.

Menţiun – Gîdei Naziana, C.N. Fraţii Buzeşti, Iuliu Maniu – un destin pentru România, 80 puncte,

Secţiunea Istorie Universală:

Locul I – Văcuţă M.M. Robert Marian, C.N. Fraţii Buzeşti, Craiova, Propaganda – o armă subtilă, 95 puncte,

Locul II – Muscalu Victor Dănuţ, Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul, Craiova, Războiul aerian: avioane, zeppeline, misiuni şi gladiatori ai cerului (anii 1916-1917), 90 puncte,

Locul III – Gîrd Georgiana Mirela, Liceul Traian Vuia, Craiova, Consecinţele primului război mondial, 88 puncte,

Menţiuni – Ciobanu Andreea, C.N. Elena Cuza, Craiova, Spionaj în Primul Război Mondial, 85 puncte,

Persu Adela, C.N. Fraţii Buzeşti, Craiova, Cinea a fost Adolf Hitler?, 85 puncte,

Petraşcu Adriana, C.N.P. Ştefan Velovan, Craiova, Lawrence al Arabiei – erou sau aventurier?, 85 puncte.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Invitaţie Centrul pentru Cultură, Istorie şi Educaţie şi Platforma Unionistă Acţiunea 2012

Centrul pentru Cultură, Istorie şi Educaţie şi Platforma Unionistă  Acţiunea 2012, în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Radio DATINA” din Chişinău şi  Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, îşi asumă organizarea prezenţei a 400 de cadre didactice din România în 400 de licee din Republica Moldova, din data de 30 mai până pe 31 mai 2016, cazarea fiind asigurată de către organizatori.

Transportul se face individual şi nu este asigurat. Repartizarea în licee se va face în funcţie de preferinţele transmise în scris şi de similarităţile existente între licee, semnalate de către organizatori.

Sunt invitaţi directorii de licee din România sau reprezentanţii acestora (în special profesori, directori şi inspectori şcolari de istorie si de limba română sau a responsabililor  de  proiectele  educaţionale) la festivităţile de final de an şcolar din liceele Republicii Moldova.

Persoană de contact: Vicepreşedinte  –  Mariana Solonari, email: mariana@actiunea2012.ro  şi telefon 0752408465

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rezultate Concursul Naţional Memoria Holocaustului 2016, etapa judeţeană Dolj

Rezultate Concursul Naţional Memoria Holocaustului 2016, etapa judeţeană Dolj

Posted in Uncategorized | 1 Comment