Concurs Naţional Istorie si Societate în dimensiune virtuală, 7 februarie 2020, etapa judeţeană

Vă comunicăm că în data de 07.02.2020, la ora 14.00, la Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova, se va desfăşura etapa judeţeană a Concursului Național „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, care se adresează exclusiv elevilor de liceu.

Înscrierea echipajelor de elevi se va realiza până la data de 31.01.2020 prin depunerea machetei, ataşate prezentei note, la secretariatul unităţii şcolare mai sus amintite sau prin transmiterea ei prin fax la numărul: 0251/420160 şi la adresele de e-mail: colegiul_carol@yahoo.com ,  istoriedj@gmail.com

Participanţii vor avea asupra lor actul de identitate și carnetul de elev vizat pe anul școlar în curs. Prezenţa elevilor este necesară cu o jumătate de oră înaintea începerii concursului.

Macheta concurs

This entry was posted in concursuri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *