BACALAUREAT – 2022 ISTORIE

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2022
ISTORIE

DOMENII DE CONȚINUT / CONȚINUTURI

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
 1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
 B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR
 Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România
şi în Europa
 Constituţiile din România
 C. STATUL ŞI POLITICA
 Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)
 Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele
XVIII-XX)
 România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă.
Construcţia democraţiei postdecembriste.
 D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
 Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile
modernităţii.
 România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe
ale secolului XX – cu excepția aspectelor referitoare la faptele istorice
desfășurate după 1920 din acest conținut.