Seminarul naţional cu tema „România în anul 1917″ – Bacău

Vă informăm că instituţia Casa Corpului Didactic, Bacău, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 26-28 mai 2017, seminarul naţional cu tema „România în anul 1917″, care se adresează profesorilor din unităţile de învăţământ din România. La seminar vor participa, ca invitaţi, cadre didactice din învăţământul universitar şi cercetători, specialişti pe problematica enunţată.
Proiectul are drept scop comemorarea a 100 de ani de la prima conflagraţie mondială, prin marcarea unei secvenţe de acum 100 de ani: România în 1917.
La seminar, organizat pe trei secţii ( didactică, istorie generală, istorie locală), vor participa 55 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar selectate din toate judeţele ţării şi din municipiul Bucureşti de către o comisie de experţi ai organizatorilor. Pentru a participa la acest seminar profesorii de istorie se vor înscrie printr-o fişă postată pe site-ul CCD Bacău, la adresa www.ccdbacau.ro. în cererea de înscriere solicitanţii vor preciza tema comunicări pe care o vor prezenta la acest seminar şi secţia la care doresc să participe. Prezentarea nu trebuie să depăşească 10 minute, iar pentru susţinerea acesteia pot fi utilizate şi mijloace audio-video.
Cheltuielilor pentru cadrele didactice universitare şi cercetători sunt acoperite de organizatori. Pentru profesorii din învăţământul preuniversitar cheltuielile de transport sunt suportate de participaţi, conform legislaţiei în vigoare (HG.nr.536 din 27 iulie 2016, art.4 punctul b subpunctul i), iar cele de cazare şi diurnă de către inspectoratele şcolare judeţene/a municipiului Bucureşti.
Participanţii vor primi diplome de participare, vizate de C.C.D. Bacău şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Data limită de înscriere este 5 mai 2017, ora 14, 00

Mai multe informaţii se află postate pe situl CCD Bacău, www.ccdbacau.ro

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *