Precizări privind Olimpiada de Istorie, etapa județeană, 19 martie 2022

SELECȚIA ELEVILOR

  • Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu (5 locuri în total) ;
  • Punctajul minim care trebuie să fie obținut la etapa județeană pentru a se califica la etapa națională este de 85 de puncte (nota minimă obţinută – 8, 50).
  • În anul şcolar 2021-2022, la etapa națională a Olimpiadei de istorie, participarea elevilor se face în conformitate cu prevederile OME nr. 3123/09.02.2022, respectiv, participă elevul clasat pe locul I (premiul I) la etapa judeţeană/sectoarelor municipiului București, la disciplina istorie, la fiecare an de studiu (VIII-XII/XIII).
  • În anul şcolar 2021-2022, la etapa națională a Olimpiadei de istorie nu se atribuie locuri suplimentare.

REZOLVAREA CONTESTATIILOR, CRITERII DE DEPARTAJARE ȘI PROBA DE BARAJ

  • Sunt admise contestaţiile în cazul în care între nota iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de cel puţin 5 puncte, în cazul sistemului de notare de la 0 la 100 puncte, respectiv 0,50 puncte pentru punctajul transformat în notă. Contestaţiile sunt considerate admise atât prin creştere, cât şi prin scădere. Notele acordate de comisiile de contestaţii, la oricare etapă a olimpiadei, sunt definitive.
  • După afișarea rezultatelor finale de după contestații, în situația existenței a cel puțin doi elevi care s-au clasat pe locul I la etapa județeană cu note generale egale, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criteriul de departajare reprezentat de punctajul superior obținut de unul dintre elevi la subiectul/itemul/cerința cu cel mai mare număr de puncte acordat, prin barem.
  • În situația menținerii egalității după aplicarea acestui criteriu, următoarele criterii de departajare sunt constituite de punctajele superioare obținute de unul dintre elevi la subiectul/itemul/cerința cu al doilea cel mai mare număr de puncte acordat, prin bare  Dacă egalitatea persistă și după aplicarea acestor criterii elevii vor participa la o probă de baraj.

PROBA DE BARAJ  SE VA ORGANIZA MARTI, 22 martie 2022 (orele 8.30-11.30) la LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” CRAIOVA

This entry was posted in olimpiada. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *